Zvolte si typ nemovitosti

Přísnější podmínky pro nové úvěry od 1.4.2022

Přísnější podmínky pro nové úvěry od 1.4.2022

Přísnější podmínky pro nové úvěry budou platit od 1.4.2022. ČNB (Česká národní banka) vydala nová nařízení, která mohou některým žadatelům ztížit získání nového úvěru. O co se jedná konkrétně?

Abychom pochopili zpřísnění parametrů od 1.4.2022, musíme si nejdříve zopakovat základní pojmy: 


DTI (Debt to Income) – ukazatel DTI je poměr výše celkového zadlužení zájemce o hypotéku a výše jeho čistého ročního příjmu. Pomocí tohoto ukazatele poskytovatel hypotéky zjistí, zda nebude žadatel o úvěr předlužený. Příklad: Pokud je výše poskytnuté hypotéky 3,5 milionu korun, bude hodnota ukazatele DTI při čistém ročním příjmu 500 tisíc korun dosahovat hodnoty 7. 

DSTI (Debt Service to Income) – ukazatel DSTI představuje procentní poměr mezi výší měsíčních splátek všech úvěrů žadatele o hypotéku a jeho čistým měsíčním příjmem. Příklad: Pokud je výše měsíčních splátek hypotéky 15 tisíc korun, bude hodnota ukazatele DSTI při čistém měsíčním příjmu 40 tisíc korun 37,5 %.

LTV (Loan to Value) – je procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. Příklad: Pokud je výše poskytnuté hypotéky 3,5 milionu korun a hodnota zastavené nemovitosti 5 milionů korun, bude hodnota ukazatele LTV rovna 70 %. Hodnota LTV nepřekročila hodnotu doporučenou ČNB.
 Zdroj: hyponamiru.cz

A právě od 1.4.2022 vstupují v platnost nová pravidla, konkrétně:

LTV – do 80% / do 90% pro žadatele do 36 let

DTI – 8,5 / do 9,5 pro žadatele do 36 let

DSTI – 45% / do 50% pro žadatele do 36 let.

Věděli jste, že až 5% nově poskytnutých úvěrů nemusí splňovat výše uvedené parametry? Ano, něco podobného současná zákonná úprava připouští. Jde tedy jen o malé procento případů, zároveň musí být poskytovalel úvěru přesvědčen, že dlužník svůj dluh v budoucnu bez probému splatí.

Jste zkušený realitní makléř? Pro naši plánovanou pobočku v Třeboni hledáme zkušeného a zodpovědného kolegu!

LÍBÍ SE VÁM…

… jak pracujeme v naší realitní kanceláři? Jste realitní makléř se zkušenostmi? Jde Vám vždy o dobro a spokojenost klienta? Chcete se stále zdokonalovat a posouvat práci realitního makléře na vyšší stupně? Pak možná hledáme právě Vás!